B3 Fysio

B3 Fysio er eit heilprivat fysikalsk institutt på Heiane. Me tilbyr fysioterapi tilpassa den einskilde med garantert ein- til- ein oppfølging. Du får time innan kort tid, og me tilbyr mellom anna fri behandling for born under 16 år. Vi har ikkje kommunalt driftstilskot i Stord kommune, men er godkjente av dei fleste forsikringsselskap som tilbyr behandlingsforsikring innen fysioterapi.

Målsetjinga vår er at du skal bli betre med B3.                                    

Fysioterapi

Velkomen

 

Ring, sms eller send e-post for å tinge time:

53 23 13 44 / bestilling@b3fysio.no / 95 70 25 52

Foto: Misje Foto

Anette og Vegar