B3 Fysio

B3 Fysio er eit heilprivat fysikalsk institutt på Heiane. Me tilbyr fysioterapi tilpassa den einskilde med garantert ein- til- ein oppfølging. Du får time innan kort tid, og me tilbyr reduserte takst for born under 16 år. Vi har ikkje kommunalt driftstilskot, men er godkjente av dei fleste forsikringsselskap som tilbyr behandlingsforsikring innen fysioterapi.

Målsetjinga vår er å hjelpa deg med å bli betre (B3).                                    

Fysioterapi

Velkomen

 

Ring, sms eller send e-post for å tinge time:

53 23 13 44 / bestilling@b3fysio.no / 95702552

Foto: Misje Foto

Anette og Vegar