Behandlingsforsikring

Me er kvalitetssikra av- og knytt opp mot dei fleste selskap som tilbyr behandlingsforsikring hos fysioterapeut. For brukarar som er i jobb legger me stor vekt på fleksibilitet når det gjeld behandlingstidar som passer den einskilde arbeidstakar.

Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og spesifiser B3 Fysio som ynskja behandlar innan fysioterapi.

 

vertikal if  storebrandtryggjensidige