Sjå bileter

Foto: Misje Foto

Innkjørsel Kroktjødnevegen 60 vis á vis barnehagen i Valvatnafeltet

Foto: Misje Foto

Resepsjon

Foto: Misje Foto

Venterom

Foto: Misje Foto

Treningssal

Foto: Misje Foto

Behandlingsrom

Foto: Misje Foto

Aktiv øvelsesterapi

Foto: Misje Foto

Aktiv øvelsesterapi

Foto: Misje Foto

Aktiv øvelsesterapi

Foto: Misje Foto

Manuelle tiltak

Foto: Misje Foto

Undersøking rygg

Foto: Misje Foto

Spisskompetanse i undersøking og behandling av bekkenproblematikk og kvinnehelse

Foto: Misje Foto

Instruksjon i gruppe for gravide

Foto: Misje Foto

Stegavviklingsanalyse

Foto: Misje foto

Bekkenundervisning i gruppe

 

Foto: Misje Foto

Diagnostisering av kneplager

Foto: Misje Foto

Instruksjon ein til ein