Fysioterapeutane

 

Vegar Lønnheim, Fysioterapeut MNFF.

Foto: Misje Foto

Vegar

Vegar er utdanna og autorisert fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. I tillegg til å drive heilprivat praksis på Stord betjener Vegar eit kommunalt driftstilskot i Vindafjord kommune. Han har tidligere jobba ved fysikalsk medisinsk poliklinikk på Stord sjukehus der hovedarbeidsområda var rygg-, nakke-, skulder- og albueproblematikk. Han er kurset i Axelina-konseptet for helhetlig behandling av skulderplager og har mellom anna fordjupningskurs i idrettsmedisin og triggerpunktbehandling med nåler, kurs i handtering av uspesifikke korsryggsmerter og har fått opplæring innenfor undervisning og behandling av artroseproblematikk fra Diakonhjemmet sykehus. Vegar har tidligere jobba i spesialisthelsetjenesten ved St.Olavs hospital, Ålesund sjukehus, Kristiansund sjukehus og Muritunet rehabiliteringssenter. Erfaringskompetansen består i arbeid med både barn, voksne og eldre innanfor ortopedi, spesialisert rehabilitering, overvektsproblematikk, muskel- og skjellettplager og frisktrening.

 


 

Anette R. Lønnheim, Fysioterapeut MNFF.

Foto: Misje Foto

Anette

Anette er utdanna og autorisert fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ho har særleg kompetanse på kvinnerelaterte plager som bekken- og seteplager, bekkenbunnsproblematikk og andre tilstander som kan oppstå i samband med graviditet og barseltid. I tillegg har ho erfaringskompetanse frå arbeid med mellom anna spedbarn, barn/ungdom, eldre, nevrologi, ortopedi og overvektsproblematikk. Anette har offentlig godkjent fordjupning i kvinnehelse og har kursa seg i følgande:

– Bekkenrelaterte plager 1

– Bekkenrelaterte plager 2

– Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid.

Anette har tidligare jobba som kommunefysioterapeut i Gjemnes kommune og i Bømlo kommune, samt ved rehabiliteringssenteret Muritunet i Norddal kommune.