Kommer..

Innen kort tid vil me annonsere gruppetrening og aktuelle informasjonskvelder for ulike diagnosegrupper som artrose, rygg, nakke, skulder og bekken.

Målet er å sette den einskilde betre i stand til å meistre kvardagen med sin plage/sjukdom blant anna ved hjelp av egenøvelser og betre kunnskap omkring plaga.

Foto: Misje foto

Me vil hjelpa deg med å bli betre !